Działanie układu nerwowego

Działanie układu nerwowego opiera się na zasadzie odruchu. Odruch jest to reakcja elektora wywołana, zadrażnieniem odpowiedniego receptora i przekazywana za pomocą układu nerwowego. Jako przykład posłużyć może odruch kolanowy.

Przy zadrażnieniu czuciowych zakończeń nerwowych w ścięgnie kolanowym, na skutek np. jego gwałtownego rozciągnięcia, dochodzi do skurczu mięśnia czworogło- wego uda. Receptorem są tutaj zakończenia czuciowe w ścięgnie, a efektorem mięsień czworogłowy uda. Receptor i elektor tworzą łącznie z nerwami i centralnym ośrodkiem tzw. łulc odruchowy (ryc. 232). Neuron czuciowy, którego dendryty tworzą nerwy czuciowe i który stanowi ramię doprowadzające luku odruchowego, leży w zwojach międzykręgowych. Jego neuryt wnika do rdzenia kręgowego w postaci korzonka grzbietowego i wewnątrz niego tworzy synapsy z komórkami ruchowymi rdzenia znajdującymi się w tzw. rogach przednich (ryc. 225, 232). Komórki rogów przednich stanowią ośrodek centralny odruchów rdzeniowych. Pobudzone komórki ruchowe przekazują następnie impulsy za pomocą swych neury- tów, tworzących korzonki brzuszne i nerwy ruchowe, do odpowiednich mięśni szkieletowych. Jest to ramię odprowadzające luku odruchowego. Zazwyczaj łuki odruchowe są bardziej skomplikowane istnieniem dodatkowych komórek ner-

wowych, tzw. neuronów asocjacyjnych, wstawionych pomiędzy komórkę czuciową i ruchową (ryc. 225). Komórki czuciowe zwojów międzykręgowych tworzą także synapsy typu pobudzeniowego lub hamulcowego z neuronami leżącymi na innym poziomie rdzenia. Ma to na celu pobudzenie większej liczby komórek ruchowych unerwiających cale grupy mięśniowe, a równocześnie zahamowanie tych, których pobudzenie mogłoby zaburzyć prawidłowy przebieg odruchu. Łuki odruchowe pracują bardzo precyzyjnie. Jest to możliwe dzięki istnieniu ujemnych sprzężeń zwrotnych między receptorami i efektorami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>