Dlaczego obserwujemy tak zasadnicze zróżnicowanie

Dlaczego obserwujemy tak zasadnicze zróżnicowanie biotechnologii w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz dlaczego jest tak odmienny stosunek społeczeństw Ameryki Pin. i Europy do biotechnologii?

Inżynieria genetyczna i jej produkty w niewielkim stopniu były przedmiotem kontrowersji dla społeczeństwa USA i Kanady, aż do 2000 r. Należy zwrócić uwagę, że komercyjne uprawy roślin transgenicznych są realizowane w Ameryce Płn. już od 1995 r. Natomiast publiczna dyskusja o potencjalnych korzyściach i zagrożeniach inżynierii genetycznej została zainicjowana przez samych uczonych właśnie w USA, w trakcie słynnej konferencji w Asilomar w 1975 r. Bardzo wyraźnie obecne obiekcje Europejczyków skłoniły Amerykanów do myślenia zgodnie ze schematem: „jeżeli oni tak się boją – to coś w tym musi być”. Taki rozwój sytuacji jest bardzo zaskakujący, w szczególności jeżeli zwrócimy uwagę na to, że komercjalizacja biotechnologii rozpoczęła się, jest najbardziej rozwinięta i przynosi najwyższe zyski, właśnie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>