Dla jakości naszego życia

Dla jakości naszego życia zasadnicze znaczenie ma jednak wyżywienie w aspekcie ilościowym i jakościowym. W skali światowej podstawowe dane doty-czące wyżywienia ludzkości na naszej planecie brzmią bardzo groźnie:

– areał ziemi uprawnej zmniejszył się z 3,5 mld ha do 1,5 mld ha,

– z globalnej produkcji spożywczej wynoszącej 5,2 mld ton tylko 50% jest wykorzystywane na żywność. Jednakże straty (gnicie, szkodniki etc.) produkcji pierwotnej wynoszą aż 30% w skali ogólnej, a w odniesieniu do owoców i wa-rzyw nawet 40%.

Wniosek jest bardzo prosty: należy zabezpieczyć żywność przede wszystkim chroniąc dotychczasową produkcję przed zmarnowaniem, w taki sposób, aby nie niszczyć zasobów naturalnych Ziemi. Z pewnością zasadnicze znaczenie w obu przypadkach mają metody chemiczne. Zarówno poprzez stosowanie różnorodnych konserwantów i środków ochrony żywności jak również w efekcie zmniejszenia stosowania preparatów chemicznych dla ochrony środowiska naturalnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>