Dan Brock

Dan Brock – filozof i etyk biomedyczny – analizuje argumenty etyczne wy-suwane za i przeciw klonowaniu ludzi, a na końcu eseju pisze: „…Regulacje prawne muszą dać ludziom pewność, że nawet takie wymyślone nadużycia nie będą miały miejsca…” Przywoływał m.in. literackie wizje stworzenia klonów Hitlera i Nowy wspaniały świat A. Huxleya.

Jesteśmy dalecy od bezkrytycznej wiary w skuteczność norm prawnych, która zresztą uwarunkowana jest rozmaitymi czynnikami. Jednakże skuteczność pos- tulatów etycznych czy teologicznych, jak się wydaje, jest jeszcze bardziej wątpliwa. Toteż trawestując powiedzenie W. Churchilla uważamy, że legislacja nie jest co prawda środkiem doskonałym, ale nie wynaleziono lepszego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>