Czynność rdzenia nadnerczy

w sytuacjach wymagających od organizmu maksymalnej mobilizacji i wysiłku. Wy-dzielanie adrenaliny zachodzi więc w reakcjach agresji łub gwałtownego lęku i ucieczki. Adrenalina powoduje skurcz mięśni gładkich naczyń jamy brzusznej i skóry, roz-szerzając równocześnie naczynia mięśni. Pozwala to na lepsze ukrwienie mięśni wy-

konujących nagły wysiłek. Równocześnie przyspiesza się akcja serca oraz przepływ krwi przez naczynia wieńcowe serca i naczynia mózgu.

Czynność rdzenia nadnerczy regulowana jes.t przez układ nerwowy autonomiczny. Drażnienie nerwów współczulnych unerwiających ten narząd powoduje uwolnienie adrenaliny do krwiobiegu. Ten system regulacji czynności wydzielniczej rdzenia nadnerczy pozwala na bardzo szybką mobilizację adrenaliny w sytuacjach alarmo-wych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>