Cytoplazma

być spowodowane inaktywacją niektórych genów. Być może również, że cytopłazma jaja nie jest zdolna do hamowania aktywności pewnych genów, których działalność powinna przypadać na zna-cznie późniejsze okresy rozwoju. Te i inne sugestie wskazują na wpływ cytoplazmy sterującej dzia-łalnością jądra.

O takim wpływie cytoplazmy świadczą pośrednio wyniki transplantacji jąder komórek blastuli do enukleowanych jaj płazów odmiennych gatunków. Co więcej, po przebyciu w takiej obcogatun- kowej cytoplazmie paru pasaży jądro traci zdolność do kontrolowania rozwoju nawet po powrotnej transplantacji do cytoplazmy gatunku własnego. Musimy tu zwrócić uwagę na fakt, że utrata potencji rozwojowych jądra następuje w tym przypadku mimo braku różnicowania, a tylko na skutek od-działywania nieodpowiedniej cytoplazmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>