Chromosomy szczoteczkowe

W oocytach I rzędu u płazów widoczne są w pewnym okresie chromosomy nie tylko bardzo silnie wydłużone i cienkie, lecz zarazem posiadające liczne boczne pętle wyglądające jak szczecie na szczoteczkach do czyszczenia probówek. Podobne szczoteczki były używane do czyszczenia szkieł w dawnych lampach naftowych i stąd owe chromosomy nazwano w piśmiennictwie anglosaskim „lampbrush chromosomes” (ryc. 213). W profazie mejozy zawsze widoczne są na chromosomach zgrubienia

zwane cliromomerami. Występują one także w chromosomach szczoteczkowych. Pojedyncza pętla boczna wychodzi z takiego chromomeru i kończy się w podobnym zgrubieniu znajdującym się tuż obok osi chromosomu (ryc. 214).: Stwierdzono, że rozmieszczenie chromomerów i kształt poszczególnych pętli bocznych są cechami stałymi dla każdej pary homologicznych chromosomów. Zjawisko to jest ściśle analogiczne do swoistości wzoru tarczek euchromatynowych w chromosomach polite- nicznych owadów. Działanie enzymami swoiście trawiącymi DNA pozwoliło stwierdzić, że substancja ta jest odpowiedzialna za ciągłość zarówno osi chromosomu, jak

i jego bocznych pętli. Natomiast trawienie trypsyną rozrywającą wiązania w białku nie powodowało fragmentacji ani osi, ani też bocznych pętli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>