Charakterystyczny jest spadek pozytywnych ocen

Charakterystyczny jest spadek pozytywnych ocen w odniesieniu do żywności pozyskiwanej z zastosowaniem metod inżynierii genetycznej, czy też żywności genetycznie zmodyfikowanej. Aż o 13% spadła liczba osób, które skłonne byłyby nabyć żywność GM ze względu na jej lepsze wartości odżywcze (rys. 11), czy też w efekcie dłuższej trwałości (rys. 12). W obu przypadkach wzrosła (o ok. 8%) grupa osób, które takiej żywności nie kupiłyby. Lepszy wygląd żywności GM przekonałby do zakupu o 10% mniej ludzi w 2000 r., aniżeli w 1998 r., przy czym o 6% wzrosła liczba tych nieprzekonanych (rys. 13). Cena artykułów żywnościowych, która jest dla większości najważniejszym kryterium wyboru, tylko dla jednej trzeciej Polaków byłaby kryterium wystarczającym do zakupu żywności GM (w 1998 r. 45% Polaków wyrażało zainteresowanie zakupem), natomiast wzrosła liczba tych, którzy nie będą sugerować się niższą ceną odrzucając zakup żywności GM (o 5% – rys. 14).

Niestety, zmalała liczba osób popierających badania nad żywnością genetycznie zmodyfikowaną (rys. 15). Aczkolwiek zmiana jest niewielka (3%), jednakże taka tendencja ma miejsce od dwóch lat, a zatem należy uznać to za charakterystyczne. Tylko jedna piąta społeczeństwa popiera badania w tym zakresie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>