Charakterystyczna cecha włókien mięśniowych

linii kontaktu z cytoplazmą takich komórek chrzęstnych pojawiają się cienkie i przeźroczyste warstewki, tzw. torebki chrzęstne. Torebki te ulegają następnie pogrubieniu zamykając komórki chrzęstne otoczone zbitą substancją międzykomórkową.

Charakterystyczną cechą włókien mięśniowych jest występowanie w ich cytoplazmie szeregu równolegle ułożonych włókien kurczliwych zbudowanych naprzemian z odcinków słabo i silnie barwiących się (ryc. 195). Szczególna struktura włókienek kurczliwych jest dokładnie omawiana w podręcznikach histologii. Poprzeczne prążki

słabo i silnie wybarwione leżą we wszystkich włókienkach na tym samym poziomie, tak że całe włókno mięśniowe wykazuje jednolite prążkowanie. U kręgowców mięśnie poprzecznie prążkowane pochodzą z mezodermy somitów, z wyjątkiem mięśni głowy, które powstają bezpośrednio z mezenchymy (Bloom i Fawcett, 1962). Komórki

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>