Brak zaufania

Brak zaufania jest zapewne szerszy to znaczy dotyczy on także innych aplikacji nowoczesnych technologii. Zapewne istotne znaczenie ma fakt, że bardzo niewielka jest grupa naukowców aktywnych w procesie popularyzacji osiągnięć naukowych (nie tylko w zakresie biotechnologii, ale także innych dyscyplin nauki) oraz braku programu kształcenia ustawicznego poprzez mass media. Interpretacja przedstawionych wyników skłania do przedstawienia kilku ogólnych wniosków i opinii:

– 1. Zainteresowanie biotechnologią jest relatywnie niewielkie w odniesieniu do wielkich odkryć naukowych, a społeczeństwo nie wiąże ich z codziennymi podstawowymi artykułami konsumpcyjnymi.

– 2. Zmiany nastąpiły w kierunku obniżenia „zaufania” i przekonania o pozy-tywnych walorach nowoczesnej biotechnologii w efekcie splotu wielu różnych czynników, a w szczególności jest to wynik:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>