Badanie genetycznych potencji jąder komórkowych

Badanie genetycznych potencji jąder komórkowych za pomocą ich transplantacji. Przyjęcie nie uszczuplonego zestawu genów nie wyklucza zmiany substancji dzie-

wanie jaja i dalszy prawidłowy rozwój nawet 70% jaj poddanych tym zabiegom. Kijanki uzyskane z takich zarodków mogą normalnie przechodzić metamorfozę.

Natomiast jądra pobrane z komórek, które rozpoczęły zróżnicowanie (stadium gastruli) nie są już zdolne do kontrolowania prawidłowego rozwoju. Potransplan- tacyjne zarodki rozwijają się do gastruli, większość ulega w tym stadium zahamowaniu i po pewnym czasie ginie, a tylko nieliczne rozwijają się do neuruli (ryc. 202).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>