Badania nad naturą chemiczną

łając wspólnie, obok siebie, wywoływały one indukcję wszystkich części układu nerwowego, a więc zarówno przodo- i śródmózgowia, jak i tyłomózgowia i rdzenia kręgowego.

Badania nad naturą chemiczną czynników indukujących posunęły się naprzód dopiero z chwilą wprowadzenia bardziej subtelnych metod analitycznych. Doświadczenia przeprowadzone w ciągu ostatnich lat przez Yamadę i Tiedemanna doprowadziły do ustalenia, że induktor neuralizujący jest białkiem sprzężonym z kwasem rybonukleinowym. Częścią indukcyjnie czynną nie jest tu RNA, lecz komponenta proteinowa. Według tych badaczy induktor mezodermalizujący jest również białkiem.

W odróżnieniu od induktora neuralizującego nie łączy się on jednak nigdy z kwasami nukleinowymi jego cechą charakterystyczną jest m.in. duża nietrwałość w podwyższonych temperaturach oraz w obecności rozpuszczalników organicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>