Badania fizyko-chemiczne

Bezpośrednie badanie zmian zachodzących w błonach komórkowych w trakcie ontogenezy napotyka trudności wynikające ze znikomej grubości tych błon, nie przekraczającej zazwyczaj 0,01 !1. Nasza wiedza o tych zjawiskach opiera się na wynikach badań serologicznych i biofizycznych. Opracowano także specjalną metodę, która umożliwia śledzenie zmian adhezyjności powierzchni komórek, od której zależy wzajemne przyleganie i łączenie się komórek. Taka agregacja ma wielkie ¦znaczenie w organogenezie.

Badania fizyko-chemiczne rzuciły światło na zagadnienie zmian, którym ulegają komórki przekształcające się w elementy nowotworowe. Ambrose wraz z współpracownikami (1958) wykazali, że błony komórek nowotworowych pochodzących z różnych nowotworów, naturalnych i indukowanych, różnią się wyraźnie od błon prawidłowych komórek tkanek homologicznych. Różnice te okazały się związane ze wzrostem ilości kwasu neuraminowego w błonach komórek nowotworowych i były one tym większe, im większą zdolność tworzenia przerzutów miał dany nowotwór i im mniejszą adhezyjnością odznaczały się jego komórki.

Inni badacze zaobserwowali zmiany w błonach komórek pochodzących z regenerujących tkanek wątroby królika, które to zmiany poprzedzały odróżnicowanie morfologiczne. Wykazano, że podobne różnice istnieją pomiędzy elektrycznymi właściwościaiui błon komórek embrionalnych i zróżnicowanych komórek homologicznej tkanki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>