Analiza rozwijających się płodów i noworodków

Zjawiska te sugerowały, że w jajach ssaków mogą zachodzić procesy regulacyjne. Bliższe zbadanie tych możliwości z jednej strony i wykrycie istnienia pewnego stopnia determinacji jaj z drugiej zawdzięczamy jednak dopiero doświadczeniom przeprowadzonym w ciągu ostatnich lat przez Seidela na królikach i Tarkowskiego na myszach.

Tarkowski wydobywał z ciała samicy zarodki myszy w stadium dwóch i czterech blastomerów, a następnie niszczył poszczególne komórki igiełką w rozmaitych kombinacjach i proporcjach. Zoperowane w ten sposób zarodki wprowadzał on następnie do jajowodów innych samic, które same nie będąc w ciąży, zostały uprzednio przygotowane pod względem hormonalnym do przyjęcia jaj w macicy.

Analiza rozwijających się płodów i noworodków wykazała, że pojedyncze blasto- mery w stadium 2-komórkowym, oraz jeden, dwa lub trzy blastomery w stadium

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>