Warto zwrócić uwagę, że opozycja w stosunku do biotechnologii nie pokry-wa się z klasycznym podziałem na lewicę i prawicę. Bardzo często w opozycji do biotechnologii wspólnie występują ludzie ściśle przestrzegający zasad wyznawanej wiary i ideologii oraz „zieloni” o ateistycznych poglądach. Zasady moralności często krzyżują się i wzajemnie uzupełniają wykształcenie i pozycja społeczna nie znajdują odzwierciedlenia w opiniach „optymistycznych” czy też „sceptycznych” w ocenie perspektyw i możliwości biotechnologii. W naukach społecznych podejmowane były liczne próby klasyfikacji społeczeństwa europejskiego (w krajach UE) aby znaleźć wspólny mianownik i klucz do interpretacji sceptycznych opinii. Żadne jednak próby „dzielenia” i „klasyfikacji” Europejczyków czy to w kategoriach geograficznych, majątkowych, edukacyjnych, narodowościowych, politycznych czy też religijnych nie przyniosły jednoznacznych i klarownych wniosków. Nie potwierdziło się też w tym przypadku założenie, że wyższy poziom wykształcenia (zazwyczaj związany z wiekiem i pozycją społeczną) sprzyja pozytywnemu stosunkowi do postępu i efektów inżynierii genetycznej. Istotną i prostą ilustracją tego zagadnienia jest stosunek ludzi do znakowania żywności i klonowania, który najczęściej związany jest z opinią, że żywność GM – to „żywność Frankensztajna”, natomiast klonowanie prowadzi do produkcji monstrum i wszelkich innych możliwych nieszczęść jako pochodnych inżynierii genetycznej. Stosunkowo rzadko znakowanie (żywności jak i innych produktów) jest in-terpretowane jako przywilej konsumenta „bycia informowanym”, natomiast naj-częściej jest pojmowane jako wyróżnik produktów, których należy się wystrze-gać, wręcz unikać przed kupowaniem i konsumpcją. Z tych przesłanek wynikają ujednolicone poglądy opozycjonistów biotechnologii, które nie są formułowane na podstawie przesłanek naukowych.

Znacznie łatwiej jest znaleźć wspólny mianownik dla grupy wspierającej biotechnologię, w tym przypadku są to ludzie młodzi związani z przemysłem, wykształceni i zamożni. Oni to stanowią podstawową warstwę zwolenników biotechnologii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>